Meer interesse voor de bijbel door christelijke televisie in Bulgarije

3xM doet onderzoek naar impact van christelijke televisie in Bulgarije

16 SEPTEMBER 2011
Samenvatting
Vandaag publiceert 3xM een onderzoek naar de impact van haar christelijke televisieprogramma’s van haar partner Studio 865 in Bulgarije. De belangrijkste uitkomsten laten zien dat het programma ‘Christianity’ meer kijkers trekt dan de overige programma’s op hetzelfde kanaal. 31% is naar aanleiding van het programma meer geïnteresseerd om in de bijbel te lezen en 12% zei dat ze opnieuw of vaker een kerkdienst zullen bijwonen.

Vandaag publiceert 3xM een onderzoek naar de impact van haar christelijke televisieprogramma’s van haar partner Studio 865 in Bulgarije. De belangrijkste uitkomsten zijn bemoedigend. Zo trekt het programma ‘Christianity’ meer kijkers dan de overige programma’s op hetzelfde kanaal. Daarnaast geeft 60% van de geïnterviewden aan dat ‘Christianity’ het beste of een beter programma is dan de meeste TV programma’s die ze zien. 31% is naar aanleiding van het programma meer geïnteresseerd om in de bijbel te lezen. En 12% zei dat ze opnieuw of vaker een kerkdienst zullen bijwonen.

Impact

In het programma ‘Christianity’ worden actuele onderwerpen uit de samenleving behandeld vanuit christelijk perspectief, zoals christendom en islam of agressie op scholen. Het programma bestaat o.a. uit een studio-interview, reportages en een christelijke nieuwsrubriek. Voor 3xM is het heel belangrijk om de impact van de programma’s die ze steunt te onderzoeken. Martien Timmer, directeur 3xM legt uit: “Impactonderzoek helpt ons om te zien wat de uitwerking van de christelijke televisieprogramma’s in mensenlevens is. Het geeft ons de mogelijkheid om ons werk in Gods Koninkrijk te verbeteren, zodat we Hem nog beter bekend kunnen maken!”

Verbetering

Het impactonderzoek werd uitgevoerd in Plovdiv, Burgas en Varna waarbij 2.667 mensen werden geïnterviewd. Hiernaast werd onderzoek gedaan via focusgroepen en tot slot werden kijkers van ‘Christianity’ via internet gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op grond van de uitkomst van het impactonderzoek voelt Studio 865 zich bemoedigd in haar missie. Tegelijkertijd is het een uitdaging om nog beter te zoeken naar onderwerpen die relevant zijn voor de kijkers. Zo staat het familieleven zwaar onder druk in Bulgarije. In de media wordt familie als achterhaald en ouderwets neergezet. Studio 865 hoopt met haar programma’s over herkenbare onderwerpen een groter kijkerspubliek te krijgen en hierdoor nog meer mensen te bereiken met de hoopvolle boodschap van het Evangelie.

 

3xM

3xM helpt al meer dan 30 jaar lokale christenen met het produceren en uitzenden van televisieprogramma’s. Het overdragen van kennis is een onderdeel van de missie. 3xM richt zich op landen waar weinig christenen wonen in het zogenaamde 10/40 window en is vooral actief in West-Afrika, Azië, Turkije en Bulgarije.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martien Timmer, directeur 3xM,

telefoon (033) 286 41 03.

Citaten
"“Impactonderzoek helpt ons om te zien wat de uitwerking van de christelijke televisieprogramma’s in mensenlevens is. Het geeft ons de mogelijkheid om ons werk in Gods Koninkrijk te verbeteren, zodat we Hem nog beter bekend kunnen maken!”" Martien Timmer, directeur 3xM
Video's
Documenten
Over 3xM

3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het niet of nauwelijks doordringt, door middel van televisieprogramma’s die aansluiten bij lokale taal en cultuur.

3xM zendt in 15 landen totaal meer dan 300 programma’s per jaar uit. 3xM helpt met training, aanschaf van apparatuur, draagt bij in de exploitatiekosten en geeft advies. 3xM heeft een ANBI-erkenning, het CBF-keur voor goede doelen en is lid van de EZA en de EA.

 

 

berichten