Uniek aantal reacties op christelijke televisieprogramma’s 3xM in 2011

30 MAART 2012, AMERSFOORT
Samenvatting
Zendingsorganisatie 3xM kijkt terug op een bewogen 2011. Er zijn nog nooit zoveel reacties binnengekomen op televisie-uitzendingen. Daarnaast stond het werk ook onder druk. Een aantal partnerorganisaties werkt in onrustige gebieden zoals Mali en Ivoorkust. Dat blijkt uit het pas verschenen jaarverslag.

Zendingsorganisatie 3xM kijkt terug op een bewogen 2011. Er zijn nog nooit zoveel reacties binnengekomen op televisie-uitzendingen. Daarnaast stond het werk ook onder druk. Een aantal partnerorganisaties werkt in onrustige gebieden zoals Mali en Ivoorkust. Dat blijkt uit het pas verschenen jaarverslag.

Het hoge aantal reacties op het televisieprogramma van de samenwerkingspartner in West-Afrika heeft 3XM verrast: bijna 180.000 in 2011. Dit is uniek in de geschiedenis van 3xM. Deze enorme groei komt voornamelijk door de uitzendingen in de Centraal Afrikaanse Republiek, waar elke dag één of meer van de christelijke programma’s is te zien.

Uitdaging

Het werk van 3xM stond ook onder druk. De ontmoeting met samenwerkingspartners werd moeilijker. De toenemende onveiligheid in bijvoorbeeld Mali, Ivoorkust en sommige landen in Azië maakt een regelmatig contact lastig te plannen en de televisie-uitzendingen kunnen lang niet altijd volgens planning doorgaan.

De inkomsten zijn in 2011 lager uitgekomen dan begroot. In totaal is 65.000 euro minder binnengekomen van met name Nederlandse donateurs. Een dergelijk tekort kwam niet eerder voor, want 3xM heeft een trouwe achterban.

Impact

Een voorbeeld: in het wekelijks jongerenprogramma 'Nouvelle Génération', dat wordt uitgezonden in meerdere landen in West-Afrika, zit drama en feitelijke informatie over de vele problemen onder jongeren. In de programma’s komen jonge mensen voor het voetlicht die met geloof, vertrouwen en doorzettingsvermogen een bestaan hebben opgebouwd. Door kijkers de waarde te laten zien van Bijbelse principes in het dagelijkse leven, wordt het evangelie op een praktische manier verkondigd. Duizenden kijkersreacties en de resultaten van impactonderzoek tonen aan dat de doelstelling om het evangelie te verkondigen wordt gerealiseerd. Zo vertelt Judith dat zij, na het zien van een aflevering over een blinde man die timmerman was geworden, zich niet meer wilde overgeven aan snel opgeven, maar nu wil gaan leven tot Gods eer. Bovendien veranderde het programma haar beeld over gehandicapten, nu ze is gaan inzien dat God iedereen waardevol vindt.

Strategie

3XM werkt met een vijfjarige strategie. De afgelopen periode zijn bijna alle doelstellingen gehaald. Zo zijn de afgelopen jaren relaties aangegaan met organisaties in vier landen in Azië. Maar 3xM is ook zeer tevreden met het feit dat in West-Afrika het aantal landen van uitzending kon worden uitgebreid van vijf naar negen.

Plannen 2012

3xM wil de komende jaren in Azië relaties aangaan met organisaties in zeven nieuwe landen. In Afrika wil 3xM in twee nieuwe landen uitzendingen realiseren. De bestaande partnerschappen in Azië zullen verder worden ontwikkeld. 3xM wil de bestedingen binnen het 10/40 window op ten minste 85% houden.

3xM

3xM is een unieke organisatie die lokale partnerorganisaties in Azië en West-Afrika helpt bij het verkondigen van het evangelie via televisie. 3xM helpt al meer dan 30 jaar lokale christenen met het produceren en uitzenden van televisieprogramma’s.

Over 3xM

3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het niet of nauwelijks doordringt, door middel van televisieprogramma’s die aansluiten bij lokale taal en cultuur.

3xM zendt in 15 landen totaal meer dan 300 programma’s per jaar uit. 3xM helpt met training, aanschaf van apparatuur, draagt bij in de exploitatiekosten en geeft advies. 3xM heeft een ANBI-erkenning, het CBF-keur voor goede doelen en is lid van de EZA en de EA.

 

 

berichten